แวะมาเบลเยียมวันนี้

“ทางเดียวที่จะเข้าถึงความรู้สึกของวัฒนธรรมท้องถิ่นนึงได้ คือการเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่กับมันจริงๆ ดังนั้น พวกเราจึงตัดสินใจเดินทางไปถึงเบลเยียม เพื่อสัมผัสว่าชาวเบลเยียมจริงๆเขาเป็นอย่างไร!” – เชฟนิโค